Home | Publicaties | Akkoord, Convenant en Verklaring | Akkoord, Convenant en Verklaring 2000-2009 | Convenanten en Verklaringen 2009 | Gemeenschappelijke Verklaring van de Stichting van de Arbeid en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Gemeenschappelijke Verklaring van de Stichting van de Arbeid en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Eindevaluatie van het Vernieuwde Medezeggenschapsconvenant over verbetering medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen

30 maart 2009 - De Pensioencommmissie van de SER heeft Eindevaluatie medezeggenschap gepensioneerden (PFG) op verzoek van de Stichting vande Arbeid verricht.
CSO en Stichting van de Arbeid hebben naar aanleiding van deze evaluatie een Verklaring uitgebracht.