Home | Publicaties | Akkoord, Convenant en Verklaring | Akkoord, Convenant en Verklaring 2010 - 2016 | Akkoord, Convenant en Verklaring 2010 | Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen

Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen (geactualiseerd)

Publicatienr. 1/10

9 maart 2010 -

De Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen (de procedureregeling klokkenluiden) van 24 juni 2003 is geactualiseerd. Ter verduidelijking is aan de inleiding een slotalinea toegevoegd waarin wordt aangegeven dat de Verklaring niet voorziet in gedragsregels die rekening houden met specifieke eisen waaraan (vestigingen van) ondernemingen met een beursnotering in de Verenigde Staten op grond van de Sarbanes-Oxley Act moeten voldoen.