Convenant EVC

Tijdens een drukbezocht congres in Utrecht op 12 juni 2012 hebben Agnes Jongerius en Bernard Wientjes namens de Stichting van de Arbeid en Halbe Zijlstra namens OCW, SZW en EL&I een nieuw convenant EVC getekend. Overheid, werkgevers en werknemers geven hiermee aan dat zij zich inspannen om het gebruik van EVC als arbeidsmarktinstrument te bevorderen.
EVC (Erkenning van Verworven Competenties) is een arbeidsmarktinstrument waarmee werkenden en werkzoekenden hun ervaringen en competenties in kaart kunnen brengen. De Stichting van de Arbeid stimuleert het gebruik van EVC in het kader van de bevordering van duurzame inzetbaarheid en participatie. Zij beveelt cao-partijen aan om afspraken te maken (onder andere in cao’s) over het financieren en toepassen van EVC.

Een verslag van de conferentie EVC en duurzame inzetbaarheid: wij tekenen ervoor! is te vinden op de website van het Kenniscentrum EVC.