Intentieverklaring samenwerking Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Stichting van de Arbeid

14 maart 2013

De voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting van de Arbeid zijn vandaag overeengekomen om hun samenwerking te intensiveren. Reden hiervoor zijn de gevolgen van de voortgaande decentralisatie van Rijk naar gemeenten en de noodzaak te komen tot een goed werkende arbeidsmarkt.

De VNG en Stichting van de Arbeid hebben dit in een intentieverklaring vastgelegd en de volgende afspraken gemaakt. Twee keer per jaar komen de besturen van VNG en Stichting van de Arbeid bij elkaar voor overleg. VNG en Stichting van de Arbeid gaan periodiek over de verbinding tussen landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid overleggen in ‘De Werkkamer’.