Verklaring over de verdere uitwerking van de spelregels voor nieuwe pensioencontracten

12 september 2013

Werkgevers, werknemers, ouderen, jongeren en pensioenfondsen bepleiten in een gezamenlijke verklaring één set spelregels voor de pensioenfondsen

ANBO, CNV Jongeren, CSO, FNV-Jong, FNV Senioren, KNVG, Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid roepen het kabinet samen in een verklaring op om tot één set van financiële spelregels te komen voor alle pensioenfondsen. De organisaties willen geen tweedeling in het pensioensysteem maar één gemeenschappelijk toezichtkader waarbinnen alle typen pensioencontracten passen.

De nieuwe spelregels moeten volgens deze maatschappelijke organisaties in ieder geval voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

  • Meer stabiliteit in de pensioenen en de premies. Hiermee kan voorkomen worden dat pensioenuitkeringen onnodig zwaar worden gekort (zoals de afgelopen tijd voorkomt) en dat forse premiestijgingen nodig zijn. Op die manier willen partijen alle generaties meer stabiliteit bieden. Spreiding van kortingen en verhogingen over een periode van maximaal tien jaar bevordert de gewenste stabiliteit. 
  • Geen gedwongen conservatieve beleggingen tijdens wat lagere dekkingsgraden. Hierdoor wordt indexatie in de toekomst vrijwel onmogelijk. Fondsen beleggen voor de lange termijn en moeten hierover helder zijn naar alle belanghebbenden. 
  • Het voorkomen van juridische discussies over het zogenaamde ‘invaren’ van opgebouwde rechten.

De ondertekenaars met een breed maatschappelijk draagvlak roepen het kabinet tot slot op om de organisaties nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van de nieuwe spelregels.

Download hier de verklaring.