Eerste rapportage implementatie Europese Raamovereenkomst Digitalisering

Eerste rapportage implementatie Europese Raamovereenkomst Digitalisering

De Stichting van de Arbeid heeft de eerste rapportage gestuurd over de implementatie van de Europese Raamovereenkomst Digitalisering (ERD). Vanwege de korte tijdspanne tussen de totstandkoming van de raamovereenkomst en de focus die vooral uitgaat naar de coronacrisis, wordt in de rapportage vooral ingegaan op initiatieven van de Nederlandse sociale partners die al langer lopen.

© Liesbeth Sluiter

Deze ERD van Europese sociale partners is in juni 2020 tot stand gekomen en is vooral bedoeld om op een goede manier in te spelen op de effecten van technologische en digitale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om een viertal doelen:

  • digitale vaardigheden en werkgelegenheid,
  • afspraken over bereikbaarheid en onbereikbaarheid,
  • kunstmatige intelligentie en het borgen van het principe dat mensen in controle zijn,
  • respect voor de menselijke waardigheid en privacy.
Download de brief (pdf)