Jaarverslag 2010

Verslag van werkzaamheden 2010
Juli 2011 - Publicatienr. 2/11


De Stichting van de Arbeid is dit jaar 65 jaar geworden. De verjaardag wordt niet gevierd op de dag dat bij de notaris de oprichting werd vastgelegd, 17 mei, maar op 29 september. In het Geldmuseum te Utrecht spreken die middag buitenlandse en binnenlandse wetenschappers, en, uiteraard, de Stichtingsvoorzitters en leden van de Agendacommissie over de actualiteit én het nut van het poldermodel. Oud-bestuurslid Muller licht het belang van de Stichting nader toe in zijn column, waarna minister
Donner op geheel eigen wijze het belang van het sluiten van akkoorden tussen werkgevers en vakbonden belicht. In de bijlage is een aantal memorabele bijdragen opgenomen.

Het jaar 2010 zal echter de geschiedenis van de Stichting ingaan als het jaar van het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010. Het voortijdige einde van het kabinet Balkenende IV geeft sociale partners de ruimte om in de zogenoemde ‘blessuretijd’ van het kabinet het Pensioenakkoord te sluiten. Op 4 juni, twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, komen sociale partners tot een akkoord op hoofdlijnen over de toekomst van de pensioenen. Vrijwel gelijk nadat de vakcentrales half juli laten weten dat
ook hun achterban hiermee instemt, beginnen sociale partners binnen de Stichting aan de uitwerking van dit akkoord. In 2011 gaat dit werk volop door.

2010 is ook een overgangsjaar. De economische crisis woedt nog volop en de gevolgen zijn in de meeste sectoren duidelijk merkbaar in de zin van inzakkende vraag en toenemende werkloosheid. Het is voor sociale partners nog steeds alle hens aan dek om de werkloosheid te bestrijden en een economische opleving te bevorderen.

Het einde van het kabinet Balkenende IV, dat in februari in zicht komt als gevolg van het vertrek van de PvdA uit het kabinet, heeft grote gevolgen, ook voor sociale partners. Eerst is het wachten op de verkiezingen, vervolgens op een nieuw kabinet dat moeizaam tot stand komt vanwege de ingewikkelde verkiezingsuitslag en tot slot op de maatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen om de economie weer op gang te helpen en de schuldenlast van de Nederlandse staat terug te brengen. Tegen
de tijd dat het kabinet Rutte volop aan de slag kan, is het jaar voorbij.

Jannie Mooren
secretaris