Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief

Aanbeveling, Advies, Nota, Brief

Een aanbeveling is een notitie waarin aanbevelingen over een bepaald onderwerp worden gedaan aan werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij collectieve arbeidsvoorwaarden- of pensioenregelingen. Doel hiervan is dat de aanbeveling wordt opgenomen in de desbetreffende regeling en/of deze op bedrijfsniveau uit te werken.
Een advies bevat de opvattingen, voorzien van een toelichting, van de Stichting van de Arbeid over een bepaald onderwerp. Meestal wordt een advies geschreven op verzoek van de overheid of de Tweede Kamer. Soms schrijft de Stichting op eigen initiatief een advies.
Ook belicht de Stichting af en toe een onderwerp in een nota zonder dat sprake is van een direct advies.

De omvang en uitgebreidheid van deze publicaties kan zeer verschillend zijn. Uitgebreide nota's en adviezen verschijnen ook in druk en zijn te bestellen (via contact).

Zoeken in publicaties