Notitie inzake de relatie winst-werk

21 januari 1977

De Stichting van de Arbeid gaat na hoe de werkgelegenheid mogelijk kan worden gemaakt of verbeterd kan worden in samenhang met de winstontwikkeling.