Rapport inzake het systeem van prijscompensatie

9 november 1977

Studie van de Werkgroep Prijscompensatie. De werkgroep staat in zijn rapport stil bij de uitgangspunten, de doelstellingen van de prijscompensatie. Daarnaast komen aan de orde de voor- en nadelen, verbonden aan de toepassing van het prijscompensatiesysteem en bepaalde modaliteiten op het huidige systeem.