Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1980-1989 | Aanbeveling, Advies, Nota 1981 | Rapport met betrekking tot een aantal aspecten van het arbeidsmarktbeleid

Rapport met betrekking tot een aantal aspecten van het arbeidsmarktbeleid

17 november 1981

Voorbereid door de Werkgroep Arbeidsmarktbeleid.
De taak van de werkgroep was de opstelling van gemeenschappelijk onderkende knelpunten en mogelijke aanbevelingen aan cao-partijen c.q. overheid, die erop gericht zijn te komen tot een verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook gesproken over knelpunten waarover nog geen overeenstemming bestond.