Rapport inzake werkgelegenheid en arbeidsduur

17 november 1981

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde de stand van zaken over de bevordering van de werkgelegenheid en over de herverdeling van de bestaande werkgelegenheid. Voorbereid door de Werkgroep Werkgelegenheid en Arbeidsduur.