De Arbeidswet 1919 en nieuwe arbeidspatronen

10 mei 1985

Brief van de Stichting van de Arbeid aan ministerie van SZW n.a.v. de adviesaanvraag d.d. 27 juli 1984 inzake de Arbeidswet 1919 en nieuwe arbeidspatronen.