Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1980-1989 | Aanbeveling, Advies, Nota 1987 | De taakstelling van het bedrijfsleven op centraal en decentraal niveau in het kader van de WAGW

De taakstelling van het bedrijfsleven op centraal en decentraal niveau in het kader van de WAGW

Per 1 juli 1986 is de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) in werking getreden. Deze wet verplicht werkgevers, organisaties van werkgevers en organisaties van werknemers daadwerkelijk een beleid te voeren gericht op de in artikel 2 van de WAGW neergelegde taakstelling.