Vervroegde uittreding

5 februari 1987

Op het terreing van de vervroegde uittreding (VUT) heeft de Stichting van de Arbeid een tweetal adviesaanvragen ontvangen. De adviesaanvraag van 14 maart 1985 gaat in het bijzonder om de veiligstelling van VUT-gelden en over enkele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de VUT. De adviesaanvraag van 26 juli 1985 gaat over het avv-beleid ten aan zien van VUT-cao's in het licht van recente verlagingen van de VUT-leeftijd.
Deze brief gaat vooral in op de adviesaanvraag van 14 maart 1985.