Discussienota inzake de GAK/GMD-problematiek

Maart 1987

In het samenwerkingsverband tussen het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) zijn knelpunten ontstaan. Er zijn twee denkrichtingen die verder worden uitgewerkt.