Interim-rapportage evaluatie gefacilieerde spaarregelingen

24 maart 1987

Opvattingen van de Stichting van de Arbeid over wenselijk geachte ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfsspaarregelingen.