Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1980-1989 | Aanbeveling, Advies, Nota 1987 | Voortzetting van de pensioenopbouw voor onvrijwillig werkloze werknemers

Voortzetting van de pensioenopbouw voor onvrijwillig werkloze werknemers

16 juni 1987

Notitie van de Commissie Pensioenen over de uitwerking van een bijdrageregeling vanuit het FVP ten behoeve van een voorzetting van de pensioenopbouw voor onvrijwillig werkloze werknemers. In het kader van de pensioenbreuk wordt ook aandacht besteedt aan het pensioenverlies dat optreedt in geval van onvrijwillige werkloosheid.  De Commissie Pensioenen heeft bekeken welke mogelijkheden er bestaan om met hulp vanuit het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP) verbetering te brengen in de pensioensituatie van werklozen.