Advies over de bruteringsoperatie voorstellen Commissie-Oort

16 oktober 1987

Aandacht voor de variant van Kombrink en de variant waarbij het werknemersaandeel in de premies voor de werknemersverzekeringen wordt overgeheveld naar werkgevers.