Brede herwaardering

27 november 1987

Reactie van de Stichting van de Arbeid op het voorontwerp van de wet Brede Herwaardering onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen. De stiching richt zich in haar reactie in het bijzonder op het voornemen om de bestaande vrijstelling van de heffing van de vennootschapsbelasting voor pensioenfondsen te doen beƫindigen.