Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1980-1989 | Aanbeveling, Advies, Nota 1988 | Commentaar op het rapport 'Flexibele inzet van arbeidskrachten'

Commentaar op het rapport 'Flexibele inzet van arbeidskrachten'

14 juni 1988

Reacties op het eindrapport van de werkgroep flexibele arbeidsrelaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.