Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1980-1989 | Aanbeveling, Advies, Nota 1988 | Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Sociale Verzekering

Advies inzake de hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Sociale Verzekering

14 oktober 1988
Advies over de wijze waarop de uitvoeringsorganisatie van de Sociale Verzekering zou moeten worden aangepast en verbeterd.