Tussenbalans: overheidsingrijpen in aanvullende pensioenen?

25 februari 1991

Reactie van de Stichting van de Arbeid op het beleidsvoornemen van het kabinet op het terrein van aanvullende pensioenen. Het gaat met name om de zogenaamde witte plekken in pensioenland, de toenemende vergrijzing en het zogenaamde middelloonstelsel in plaats van het eindloonstelsel.