Paraplubepaling Anw

20 juni 1991

De Stichting is de vraag voorgelegd na te gaan of in de particuliere sector behoefte bestaat aan een tijdelijke zogenaamde paraplubepaling, waarmee voorkomen wordt dat de invoering van de Anw automatisch zal leiden tot gevolgen voor het uitgavenpatroon in de sfeer van de aanvullende nabestaandenpensioenen.
De Stichting is tot de slotsom gekomen dat er voor de particuliere sector aanleiding is om een paraplubepaling in de invoeringswet Anw op te nemen.