Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999 | Aanbeveling, Advies, Nota 1991 | Notitie over de kabinetsnota 'Aanvullende pensioenen' van 25 juni 1991

Notitie over de kabinetsnota 'Aanvullende pensioenen' van 25 juni 1991

13 november 1991

Notitie van de Commissie Pensioenen van de Stichting van de Arbeid over de Pensioennota van het kabinet.