Notitie over een mogelijke opzet van een 'Pensioenmonitor'

21 oktober 1993

Notitie bevat een voorstel voor een uitwerking van de monitor-functie uit te oefenen door de SER en de Verzekeringskamer op hoofdlijnen. Daarnaast worden enkele mogelijke bezwaren van dit model genoemd als mede voorstellen voor mogelijke oplossingen hiervan. De notitie is opgesteld door de Tripartiete Werkgroep Pensioenmonitor.