Een nieuwe Koers: agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de middellange termijn

Publicatienr. 9/93

16 december 1993 - Een nieuwe koers op arbeidsvoorwaardengebied moet snel worden ingezet.