Aanbeveling, Advies, Nota 1996

Rapportage inzake de mogelijke gevolgen van toepassing van de zgn. 130%-WML-grens in de fiscale faciliteit voor het leerlingwezen

28 november 1996

Publicatienr. 7/96

Enkele hoofdlijnen voor een toekomstig arbeidsvoorzieningsbeleid

28 november 1996

Publicatienr. 5/96

Werken aan je 'werkkring' Het belang van scholing en opleiding voor sector, bedrijf en werknemer

26 november 1996

Publicatienr. 9/96

Met minderheden meer mogelijkheden: Vervolgnota over het minderhedenbeleid na ommekomst van het Stichtingsakkoord 'Méér werk voor minderheden'

26 november 1996

Publicatienr. 8/96

Dispensatieverlening van bepalingen in CAO's: Nadere nota van de Stichting van de Arbeid

26 november 1996

Publicatienr. 6/96

Wetsvoorstel tot wijziging van het BW met betrekking tot het ouderschapsverlof

14 november 1996


Brief aan de Vaste Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal over overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen

7 november 1996


Brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over flexibilisering van het ontslagrecht

15 oktober 1996


Verslag van Werkconferentie 'Slagen en Falen: ervaringen met minderheden', gehouden op 19 maart 1996

20 juli 1996

Publicatienr. 4/96

Brief aan de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de fiscale behandeling van pensioenen

16 april 1996


Nota Flexibiliteit en Zekerheid

3 april 1996

Publicatienr. 2/96

4e interim-evaluatie van het Stichtingsakkoord 'Meer werk voor minderheden'

6 maart 1996

Publicatienr. 1/96

Zoeken in StvdA adviezen