Wetsvoorstel tot wijziging van het BW met betrekking tot het ouderschapsverlof

14 november 1996

Brief aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal