Vervoersmanagement

Publicatienr. 4/97

22 april 1997 -  Deze nota van de Stichting van de Arbeid gaat over mobiliteit en bereikbaarheid, en hoe bedrijfstakken en bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van congestie en verkeershinder (met inbegrip van belasting van het milieu). Met het uitbrengen van de voorliggende nota hoopt de Stichting van de Arbeid als overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers, een nieuwe impuls te geven aan betrokkenen om zelf iets te doen aan de door werkgevers én werknemers ervaren problemen rond mobiliteit.