Leeftijdsgrenzen bij werving en selectie

Publicatienr. 5/97

7 mei 1997 - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 5 juli 1996 de Stichting van de Arbeid een notitie doen toekomen waarin het kabinetsvoornemen is uiteengezet om te komen tot een wettelijk verbod op het stellen van ongerechtvaardigde leeftijdsgrenzen bij werving en selectie.
De notitie ging vergezeld van een op het onderwerp betrekking hebbend onderzoeksrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie. De onderhavige notitie bevat de reactie van de Stichting van de Arbeid op een en ander.