Kosten pensioenverevening bij echtscheiding

24 september 1997

Reactie van de Stichting van de Arbeid over de kosten die pensioenuitvoerders in rekening brengen bij verevening van pensioenrechten bij echtscheiding. Deze reactie is naar aanleiding van een brief van de Ombudsvrouw van het Emancipatiebureau Friesland aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 23 mei 1996.