Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999 | Aanbeveling, Advies, Nota 1997 | Evaluatie van de nota: deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen

Evaluatie van de nota inzake deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen

Publicatienr. 9/97

10 oktober 1997 - Op 1 september 1993 hebben werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid de nota 'Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen' vastgesteld. De Stichting beoogde met deze nota een nieuwe impuls te geven aan het overleg in bedrijfstakken en ondernemingen over het treffen van regelingen die variatie en differentiatie in arbeidsduurpatronen stimuleren, vanuit de gedachte dat daarmee zowel de behoeften van werknemers als de belangen van werkgevers kunnen worden gediend.
 
In samenhang hiermee adviseerde de Stichting de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om wetgeving terzake het recht op deeltijdarbeid achterwege te laten. Bij brief van 7 december 1993 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting ge├»nformeerd over het standpunt van het kabinet naar aanleiding van deze nota.
In antwoord op deze brief heeft de Stichting de minister laten weten dat een evaluatie van de nota zinvol zou kunnen zijn.