Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999 | Aanbeveling, Advies, Nota 1998 | Hoofdlijnen voor de toekomstige uitvoering van de werknemersverzekeringen alsmede over de toekomstige uitvoering van het arbeidsvoorzieningsbeleid

Advies over 'Hoofdlijnen voor de toekomstige uitvoering van de werknemersverzekeringen alsmede over de toekomstige uitvoering van het arbeidsvoorzieningsbeleid'

Publicatienr. 4/98

9 juni 1998

De Stichting heeft haar opvattingen terzake op hoofdlijnen neergelegd in dit advies. De belangrijkste aspecten worden nader besproken waarbij het huidige stelsel van sociale zekerheid als een gegeven wordt beschouwd. Aandacht voor algemene uitgangspunten, claimbeoordeling, taken van een centraal orgaan, uitvoeringsinstellingen en privacy-bescherming en clientenparticipatie. Bij het beleid komen vooral doelstellingen, bevordering van marktwerking en scholing naar voren.