Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999 | Aanbeveling, Advies, Nota 1998 | Hoofdlijnen voor een nadere regeling van de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars

Advies hoofdlijnen voor een nadere regeling van de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars

Publikatienr. 7/98

30 november 1998 - Dit advies is voorbereid door het Overleg Taakafbakening, waarin naast de Stichting van de Arbeid ook drie organisaties van pensioenuitvoeringsorganen waren vertegenwoordigd. Dit waren de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars.