Aanbeveling, Advies, Nota 1999

Met alle respect! Over bedrijfscultuur en omgangsvormen op de werkplek

14 december 1999

Publicatienr. 7/99


Kanttekeningen bij het onderdeel fiscale oudedagsparaplu van de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel belastingherziening 2001

13 december 1999


Uitvoeringsstructuur werk en inkomen

29 november 1999


Aanbeveling kinderopvang

26 oktober 1999

Publicatienr. 6a/99


Commentaar Belastingherziening 2001

21 oktober 1999


Nota 'beperking ziekteverzuim en instroom in de WAO'

1 oktober 1999

Publicatienr. 5/99


Taakafbakening pensioenfondsen

31 augustus 1999


Nominale ziekenfondspremie voor jeugdigen

29 juni 1999


Brief aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Wetsvoorstel nr. 26 415 inzake wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht

25 juni 1999


Advies over voorstellen voor een Algemene Wet Arbeid en Zorg

2 juni 1999

Publicatienr. 3/99

Brief aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid uit de tweede kamer der staten-generaal inzake de toekomstige uitvoeringsstructuur werk en inkomen

11 mei 1999

Publicatienr. 2/99


Naar arbeidsvoorwaarden op maat vergroting van keuzemogelijkheden voor werknemers betreffende het samenstel van arbeidsvoorwaarden

28 april 1999

Publicatienr. 1/99


Voornemen van het kabinet om (bepaalde groepen van) zelfstandigen onder de ziekenfondsverzekering te brengen

3 maart 1999


Brief aan de heer Van Zijl, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, inzake het initiatief-wetsvoorstel 'Wet besteding pensioenoverzicht'

28 februari 1999


Brief aan de minister van SZW inzake brutering van de overhevelingstoeslag lonen (WBOL)

13 januari 1999


Zoeken in StvdA adviezen