Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999 | Aanbeveling, Advies, Nota 1999 | Brief inzake de toekomstige uitvoeringsstructuur werk en inkomen

Brief aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid uit de tweede kamer der staten-generaal inzake de toekomstige uitvoeringsstructuur werk en inkomen

Publicatienr. 2/99

11 mei 1999