Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 1990-1999 | Aanbeveling, Advies, Nota 1999 | Wetsvoorstel nr. 26 415 wijziging PSW in verband met toezicht, verbod uitstelfinanciering en waardeoverdracht

Brief aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Wetsvoorstel nr. 26 415 inzake wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht

25 juni 1999