Aanbeveling kinderopvang

Publicatienr. 6a/99

26 oktober 1999 - De Stichting van de Arbeid acht het van belang dat er, ter vergroting van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, voldoende voorzieningen voor kinderopvang beschikbaar zijn.

Uit de cijfers blijkt dat er nog altijd een tekort is aan kinderopvangplaatsen voor 0-4-Jarigen. Het tekort aan buitenschoolse opvang is nog groter.

In bijna de helft van de cao 's is thans een afspraak over kinderopvang opgenomen. Onverlet de primaire verantwoordelijkheid van ouders hebben ook overheid en bedrijfsleven verantwoordelijkheid voor, respectievelijk belang bij, kinderopvang. Zeker nu het kabinet extra middelen voor uitbreiding van kinderopvang ter beschikking stelt, acht de Stichting van de Arbeid het van belang dat het aantal bedrijfsplaatsen in de kinderopvang toeneemt.

De Stichting van de Arbeid beveelt in dat verband cao-partijen en ondernemingen aan om een regeling voor kinderopvang te treffen respectievelijk na te gaan of en hoe een dergelijke regeling kan worden uitgebreid.
De Stichting van de Arbeid wil in dit kader wijzen op de mogelijkheid om daarbij een meerkeuze-systeem van arbeidsvoorwaarden te betrekken alsmede op de mogelijkheid regelingen voor kinderopvang zodanig vorm te geven dat gestimuleerd wordt dat werkgevers van beide ouders een bijdrage in de kosten leveren.