Met alle respect! Over bedrijfscultuur en omgangsvormen op de werkplek

Publicatienr. 7/99

14 december 1999 - Het hele veld van ongewenst gedrag van werknemers jegens elkaar, tussen werknemers en leidinggevenden en tussen werknemers en klanten of leveranciers wordt onder de loep genomen. De nota bouwt voort op eerdere publicaties van de Stichting van de Arbeid over aspecten van sociaal beleid in ondernemingen.