Aanbeveling, Advies, Nota 2000

'Met Minderheden Meer Mogelijkheden': Terugblik op het 2e Stichtingsakkoord over minderhedenbeleid

12 december 2000

Publicatienr. 13/00

Advies over het 'Plan van aanpak gelijke beloning voor mannen en vrouwen'

17 november 2000

Publicatienr. 12/00

Medezeggenschapsconvenant

23 oktober 2000


Advies inzake de uitvoering van Richtlijn 96/71/EG

4 oktober 2000

Publicatienr. 11/00

Advies inzake de implementatie van richtlijn 1999/70/EG betreffende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

4 oktober 2000

Publicatienr. 10/00

Verkennende analyse naar de samenstelling van het bestand arbeidsongeschikte personen in het kader van de WAO, hun feitelijke werkzaamheid en hun potentiële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

17 juli 2000

Publicatienr. 7/00

Evaluatie-onderzoek Wet arbeid mijnbouw Noordzee

19 juni 2000


Versterking positie beroepsonderwijs

8 juni 2000


Commentaar op de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen

29 mei 2000


Wetsontwerp verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

12 mei 2000


Wetsvoorstel belastingherziening 2001

4 mei 2000


Vervoersmanagement: een actualisering

18 april 2000

Publicatienr. 6/00


Arbeidsmogelijkheden asielzoekers

13 april 2000


Aanbeveling werving en selectie

9 maart 2000

Publicatienr. 5/00


Aanbeveling brutering overhevelingstoeslag en arbeidspensioenen

28 februari 2000

Publicatienr. 4/00


Aanbevelingen en suggesties uit het SER-advies bevordering arbeidsdeelname ouderen

9 februari 2000

Publicatienr. 3/00


Hoofdlijnen AMvB bij wetsvoorstel 2b PSW en gelijke uitkeringen

8 februari 2000


Wetsvoorstel nr. 26 674 m.b.t. medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden

7 februari 2000


Fiscale oudedagsparaplu (Belastingherziening 2001)

14 januari 2000


Advies onderscheid deeltijdarbeid in CAO's

6 januari 2000

Publicatienr. 01/00

Zoeken in StvdA adviezen