Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2000 | Aanbevelingen en suggesties uit het SER-advies bevordering arbeidsdeelname ouderen

Aanbevelingen en suggesties uit het SER-advies bevordering arbeidsdeelname ouderen

Publicatienr. 3/00

9 februari 2000 - De Stichting van de Arbeid acht het zinvol dat werkgevers en werknemers in bedrijfstakken en ondernemingen kennis kunnen nemen van aanbevelingen uit het SER-advies Arbeidsdeelname ouderen zodat ook op die niveaus een bijdrage geleverd kan worden aan vergroting van de arbeidsparticipatie van ouderen.