Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2000 | Aanbeveling brutering overhevelingstoeslag en arbeidspensioenen

Aanbeveling brutering overhevelingstoeslag en arbeidspensioenen

Publicatienr. 4/00

28 februari 2000 - Op 1 januari 2001 zal de overhevelingstoeslag (OT) verdwijnen en in plaats daarvan zullen per die datum de bruto lonen, althans indien partijen betrokken bij arbeidsvoorwaardenregelingen niet eerder bij schriftelijke overeenkomst andere afspraken hebben gemaakt, worden verhoogd met een algemeen wettelijk bruteringspercentage, dat 1,9% van het loon zal bedragen met een maximum van fl. 1745,-- op jaarbasis.