Aanbeveling werving en selectie

Publicatienr. 5/00

9 maart 2000 - Een zorgvuldige personeelsvoorziening is van essentieel belang voor het goed functioneren van ondernemingen. Ondernemingen ondervinden in toenemende mate de noodzaak om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en op technologische ontwikkelingen. Van werknemers wordt daarom een bredere inzetbaarheid binnen de onderneming gevraagd en een grotere wendbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit onderstreept het belang van een doelmatige en zorgvuldige werving en selectie van werknemers.