Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2000 | Implementatie van richtlijn 1999/70/EG betreffende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Advies inzake de implementatie van richtlijn 1999/70/EG betreffende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Publicatienr. 10/00

4 oktober 2000 - 'Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw A.E. Verstand, heeft de Stichting van de Arbeid haar visie gegeven op de voorgenomen implementatie van EU-Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (Pb EG L175/43).
Deze raamovereenkomst heeft ten doel de toepassing van het non-discriminatiebeginsel bij het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te waarborgen, alsmede een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen.'