Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2000 | Advies over het 'Plan van aanpak gelijke beloning voor mannen en vrouwen'

Advies over het 'Plan van aanpak gelijke beloning voor mannen en vrouwen'

Publicatienr. 12/00

17 november 2000 - In het Plan van aanpak wordt met name ingegaan op de omvang van de gemiddelde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, op de achterliggende oorzaken en op de voorgenomen beleidsmaatregelen ter verkleining van ongerechtvaardigde beloningsverschillen.