Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2001 | Beperking pensioenverlies bij reïntegratie gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Aanbeveling beperking pensioenverlies bij reïntegratie gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Publicatienr. 4/01

Rapportage Subwerkgroep Pensioenopbouw bij Reïntegratie aan de Stichting van de Arbeid en aan de drie organisaties van pensioenuitvoerders (OPF, VB en het Verbond van Verzekeraars)

17 mei 2001 - Deze notitie bevat een voorstel voor een aanpak van het probleem dat reïntegrerende gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die een voltijd- of een deeltijdbaan aanvaarden met een deeltijdpercentage dat groter is dan hun arbeidsgeschiktheidpercentage mogelijk geconfronteerd worden met een in totaliteit te hoge franchise en als gevolg daarvan een geringere pensioenopbouw realiseren dan redelijk en wenselijk wordt geacht.
Kern van het voorstel is dat de oplossing wordt gezocht in een (tijdelijke) verhoging van de mate van premievrije voortzetting van de pensioenopbouw van de desbetreffende reïntegrerende gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in de pensioenregeling van de ‘oude’ werkgever.
De Stichting van de Arbeid wordt gevraagd de voorgestelde aanpak aan te bevelen aan partijen betrokken bij arbeidspensioenregelingen en, via de pensioenkoepels, ook aan de pensioenuitvoerders.