Meer Minderheden Met Mogelijkheden

Publicatienr. 8/01

12 juni 2001 -  De Stichting wil met deze nota bijdragen aan een zodanige ontwikkeling dat de algemene doelstelling van eerdere Stichtingsakkoorden, te weten een evenredige arbeidsmarktpositie van allochtonen ten opzichte van de autochtone bevolking, zal worden bereikt. De kansen zijn er nu en die kansen moeten benut worden.

Sinds eind 1990 het eerste Stichtingsakkoord met beleidsaanbevelingen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van personen uit etnische minderheden tot stand kwam, zijn de omstandigheden drastisch gewijzigd.
De werkloosheid van toen heeft plaats gemaakt voor spanningen op de arbeidsmarkt vandaag de dag; een toenemende flexibilisering van arbeid en arbeidsmarkt heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe arbeidsverhoudingen en -relaties.
De globalisering van het economisch leven heeft zijn sporen getrokken en onder invloed van technologische ontwikkelingen heeft de ‘nieuwe economie’ haar intrede gedaan die gepaard gaat met een groeiende behoefte aan kennis en de noodzaak om tot vergroting van de employability van mensen te komen.