Evaluatie Medezeggenschap Gepensioneerden / Regioplan Onderzoek Advies en Informatie

Juli 2001 - De Stichting van de Arbeid en het CSO presenteren de uitkomsten van het onder auspiciƫn van de SER gehouden evaluatieonderzoek "Medezeggenschap gepensioneerden". De uitkomsten laten een behoorlijke verbetering van de medezeggenschapspositie van gepensioneerden zien, zij het dat het beeld niet op alle onderdelen even positief is. Ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen scoren aanzienlijk beter dan rechtstreeks verzekerde regelingen.