Arbeidsvoorwaarden van uitzendwerknemers. De verhoudingen tussen uitzend-CAO's en CAO's van inlenende ondernemingen

Publicatienr. 10/01

17 oktober 2001 - Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid hebben overeenstemming bereikt over een aanbeveling aan CAO-partijen wat betreft een adequate afbakening met betrekking tot de regeling van de arbeidsvoorwaarden van uitzendwerknemers in enerzijds uitzend-CAO’s en anderzijds bedrijfstak-CAO’s die ook bepalingen bevatten over uitzendarbeid (inleen-CAO’s).